Aktualności naukowe

Testy nano-hydroksyapatytu stosowanego w produktach higieny jamy ustnej

Dr n.med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Pracownia Naukowa Badań Biologii Molekularnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nano-hydroksyapatyt (n-HA), szeroko omawiany w środowisku stomatologicznym w ostatnich latach, jest uznawany za najbardziej biokompatybilny i bioaktywny materiał. Wykorzystanie n-HA w badaniach obniżenia nadwrażliwości zębiny oraz jako składnika wspomagającego remineralizację szkliwa należy do ostatnich trendów naukowych. Pomimo obiecujących wyników różnych badań, Komitet Naukowy UE ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) przedstawił wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosowania nanocząstek hydroksyapatytu w produktach higieny jamy ustnej, wydając opinię dostępną pod numerem SCCS/1566/15. Dokument ten zawiera ocenę bezpieczeństwa i potencjalnej cytotoksyczności tych nanocząstek jako składnika kosmetycznego. Jak podają Coelho i wsp. w publikacji, która ukazała się w czasopiśmie „Nature”, zgodnie z zaleceniem SCCS ocena toksykologiczna n-HA powinna być połączona z oceną charakterystyki struktury n-HA.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Testy nano-hydroksyapatytu stosowanego w produktach higieny jamy ustnej

Nano-hydroksyapatyt (n-HA), szeroko omawiany w środowisku stomatologicznym w ostatnich latach, jest uznawany za najbardziej biokompatybilny i bioaktywny materiał. Wykorzystanie n-HA w [...]

Do góry