Program edukacyjny

Diagnostyka radiologiczna zatok szczękowych w praktyce ogólnostomatologicznej

Dr n. med. Marcin Pasierbiński

Pracownia Tomografii CBCT

Rentgen Stomatologiczny

Adres do korespondencji:Dr n. med. Marcin Pasierbiński, Pracownia Tomografii CBCT, Rentgen Stomatologiczny, ul. Świętoduska 12, 20-082 Lublin, www.rentgenstomatologiczny.pl, e-mail: rtglublin@gmail.com

Badania CBCT umożliwiają doskonały wgląd w obręb zatok obocznych nosa i pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie stanów zapalnych zębopochodnych. W artykule opisano rolę, jaką pełnią dla organizmu zatoki przynosowe oraz przedstawiono szereg przypadków klinicznych związanych ze stanem zapalnym zatok. W szczególności opisano powikłania jatrogenne po leczeniu stomatologicznym, skutkujące zapaleniem zatok szczękowych.

Niewielu lekarzy zdaje sobie sprawę, że gabinety praktyki stomatologicznej wyposażone w aparaty tomograficzne wiązki stożkowej (CBCT) dysponują najlepszym sprzętem radiologicznym do przeglądowej diagnostyki zatok obocznych nosa. Rosnące zainteresowanie diagnostyką RTG stomatologiczną w kierunku implantacji, endodoncji czy chirurgii stomatologicznej wytworzyło chłonny rynek do instalowania w gabinetach aparatów radiologicznych wyposażonych w funkcje CBCT. W ofercie sprzętu stomatologicznego można znaleźć dziesiątki różnego rodzaju aparatów radiologicznych umożliwiających wykonywanie zdjęć tomograficznych z przeznaczeniem dla stomatologów. Jednak ten sam rodzaj obrazowania może być wykorzystywany z powodzeniem także w diagnostyce innych rejonów twarzoczaszki, a nie tylko wyrostków zębodołowych. Ponieważ największe spośród wszystkich zatok – zatoki szczękowe – znajdują się na styku dwóch ważnych rejonów anatomicznych: jamy ustnej i jamy nosowej, pozostają one w płaszczyźnie zainteresowań zarówno lekarzy stomatologów, jak i laryngologów. A badania CBCT umożliwiają doskonały wgląd w obręb zatok obocznych nosa.

Diagnostyka radiologiczna zatok, pozostająca do tej pory domeną laryngologów i polegająca na zlecaniu klasycznych zdjęć RTG zatok, odchodzi już w zapomnienie. W zgodzie z aktualną wiedzą oraz z aktualnymi wytycznymi tzw. klasyczne zdjęcia zatok przynosowych zlecane są coraz rzadziej. Powszechnie uważa się, że są to badania o niskiej czułości i swoistości. Obecnie mogą służyć np. wykluczeniu masywnego procesu zapalnego w dużych zatokach (szczękowe i czołowe). W innych przypadkach klinicznych, np. w diagnostyce różnicowej bólów głowy, przy podejrzeniu guza zatok przynosowych, niepowodzeniu po leczeniu farmakologicznym przewlekłego nieżytu nosa i zatok, przed przygotowaniem do operacji nosa i zatok, w powikłaniach zatokopochodnych oraz w traumatologii – zleca się po prostu tomografię komputerową (TK).

Jednak, ze względu na duże obciążenie pacjenta znaczną dawką promieniowania jonizującego podczas ekspozycji przy badaniu TK głowy i pamiętając o obowiązku ustawowym stosowania się do zasady ALARA (as low as reasonably achievable), Polskie Lekarski...

Do góry