Opisy przypadków

Uwzględnienie stresu w diagnostyce i leczeniu liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej

Lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch1

Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek2

1Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek
2Kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch, Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, e-mail: szymczak.michalina89@gmail.com

Artykuł prezentuje opis dwóch przypadków leczenia liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej zakończonych trwałą remisją wszystkich objawów klinicznych. W każdym z przypadków przed zastosowaniem leczenia przeprowadzono diagnostykę poziomu przewlekłego stresu psychicznego z zastosowaniem badania ankietowego PSS-10. W pierwszym przypadku kliniczW każdym z przypadków przed zastosowaniem leczenia przeprowadzono diagnostykę poziomu przewlekłego stresu psychicznego z zastosowaniem badania ankietowego PSS-10. W pierwszym przypadku klinicznym oprócz standardowego leczenia miejscowego zastosowano trening relaksacyjny mięśni, a w drugim ziołowy lek uspokajający.

Liszaj płaski jest przewlekłą zapalną chorobą, której charakterystyczne objawy są spotykane zarówno na skórze, jak i na błonach śluzowych. W populacji ogólnej częstość występowania choroby waha się pomiędzy 1 a 2 proc., w zależności od badań, i wykazuje znaczną predylekcję do płci żeńskiej. Szczyt zachorowań notuje się pomiędzy 30. a 60. r.ż.[1,2]

Zmiany patologiczne w przebiegu liszaja płaskiego najczęściej lokalizują się na skórze:

 • po stronie zginaczy na nadgarstkach i przedramionach,
 • po stronie prostowników na dłoniach i kostkach,
 • na skórze łydek,
 • w okolicy lędźwiowej.


Ponadto zmiany mogą być obserwowane na błonie śluzowej jamy ustnej (OLP – oral lichen planus) oraz w okolicy narządów płciowych, krtani, spojówek oczu i płytek paznokciowych.[3,4]

W zakresie błony śluzowej jamy ustnej liszaj płaski może objawiać się w co najmniej jednej z kilku postaci:

 • siateczkowej,
 • zanikowej,
 • nadżerkowej,
 • wrzodziejącej,
 • plamkowej,
 • pęcherzowej.[1,4,5]


Ze względu na potencjalne zagrożenie transformacją nowotworową w kierunku raka płaskonabłonkowego najbardziej niebezpieczne typy liszaja płaskiego występujące w okolicach błon śluzowych to liszaj płaski nadżerkowy i wrzodziejący oraz zanikowy.[1,6,7]

W badaniach naukowych coraz większą wagę przykłada się do powiązania występowania objawów liszaja płaskiego z:

 • przewlekłym stresem,
 • depresją,
 • wzmożonym napięciem emocjonalnym.


U osób diagnozowanych z powodu liszaja płaskiego obserwuje się zwiększony poziom niepokoju i większą podatność na czynniki stresogenne. Postawiono również hipotezę, że przewlekły podwyższony poziom stresu o różnym nasileniu może stanowić punkt wyjścia dla zainicjowania reakcji autoimmunologicznych, których efektem mogą być między innymi zmiany w postaci liszaja płaskiego.

Każdy żywy organizm jest narażony na pewne formy stresu, który z założenia powinien prowadzić do efektu adaptacyjnego, poprawiać zdolności do nauki nowych umiejętności, niezbędnych do przetrwania. W warunkach fizjologicznych aktywacji ulega autono...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

Pacjentka, lat 68, przewlekle chorująca na niedoczynność tarczycy i nadciśnienie tętnicze, zgłosiła się do poradni stomatologicznej w celu leczenia zmian w [...]

Przypadek 2

Pacjentka, lat 60, przewlekle chorująca na nadciśnienie tętnicze, zgłosiła się do poradni stomatologicznej w celu leczenia zmian w jamie ustnej. Pozostawała [...]

Dyskusja

Liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej to często spotykany problem kliniczny. Zmianom na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej bardzo często towarzyszą [...]

Podsumowanie

Liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej jest dość często spotykaną jednostką chorobową, z którą muszą się mierzyć lekarze i lekarze dentyści. [...]

Do góry