Aktualności naukowe

Mindfulness poprzez jogę. Naukowcy o sposobach zachowania uważności

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Stres i wypalenie zawodowe pracowników branży medycznej są przedmiotem poważnych dyskusji naukowych. Jak podają Braun i wsp., czynniki te mogą prowadzić do depresji wśród praktyków klinicznych, a także do gorszych rezultatów leczenia pacjentów, a co za tym idzie – zwiększonych kosztów leczenia. Poszukuje się sposobów na naukę zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a pracą, tzw. work-life balance, i zwiększenia uważności (mindfulness) wśród kadry medycznej. Terapia jogą jako metoda wyciszenia i zrównoważonej fizycznej aktywności wśród lekarzy medycyny i zawodów pokrewnych jest silnie analizowana. Również The American Dental Association rekomenduje jogę jako jedną z technik radzenia sobie ze stresem wśród praktyków stomatologii. Czy są jednak badania naukowe potwierdzające skuteczność tej metody w radzeniu sobie ze stresem i zwiększenie dzięki niej uważności praktyków klinicznych?

Do góry