Aktualności naukowe

Bezpieczna tarczyca a fluoryzacja wody

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Literatura naukowa wskazuje na związek między stężeniem fluorków we krwi w przypadku przekroczenia stężenia fluorków w wodzie powyżej 3 ppm. Po przekroczeniu tej wartości wykazano ryzyko zaburzeń hormonalnych, szczególnie związanych z tarczycą. Naukowcy z Mysore w Indiach postanowili ocenić korelacje pomiędzy stężeniem fluoru w wodzie pitnej a funkcją tarczycy. Aby osiągnąć ten efekt, badali stężenie fT3, fT4, TSH i fluoru w surowicy dzieci spożywających optymalną ilość jodu, lecz spożywających wodę w trzech różnych zakresach stężeń fluorków. Eksperyment opierał się na podwójnej próbie ślepej w badaniu obserwacyjnym i wzięło w nim udział 293 dzieci w wieku od 9 do 13 lat pijących naturalnie fluorowaną wodę z trzech różnych zakresów:

Do góry