Aktualności naukowe

Kanał czy korona? Analiza preferencji wyborów klinicznych

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Podejmując decyzje kliniczne i przedstawiając możliwe rozwiązania pacjentowi, zapewne zastanawiacie się państwo często, czy inny klinicysta zaproponowałby odmienne rozwiązanie. Test wyborów klinicznych przeprowadzony przez M. Alwadaniego i wsp. mi...

Podstawą szczegółowej analizy był czterostopniowy kwestionariusz oceny preferencji w zaleceniu leczenia przeprowadzony wśród 165 dentystów na różnym etapie pracy klinicznej:

  • z minimum 3-letnim doświadczeniem klinicznym,
  • stażystów – absolwentów w trakcie rocznego programu stażowego,
  • przygotowujących się do studiów podyplomowych z różnych specjalizacji dentystycznych.
Do góry