Aktualności naukowe

Wyleczyć pacjenta zakażonego SARS-CoV-2

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

W momencie gdy niniejsza nowinka jest dla państwa przygotowywana (początek lutego 2020), WHO podaje informacje o braku potwierdzonego specyficznego leczenia farmakologicznego pacjentów z aktywnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nie oznacza to jednak, że nie są przeprowadzane badania kliniczne w tym zakresie.

Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podczas jednej z konferencji prasowych potwierdzili, że aktualnie prowadzone są badania kliniczne nad co najmniej jednym lekiem w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Możliwości leczenia zachowawczego są natomiast szeroko omawiane i oceniane przez grupy badaczy na całym świecie. Świat walczy z koronawirusem, czego przykładem są działania finansowane przez Komisję Europejską, która w ramach programu Horyzont 2020 ogłosiła konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: „Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic”. Dofinansowywane będą badania nad wszelkimi aspektami związanymi z omawianym szczepem koronawirusa. Podjęto już szereg badań w poszukiwaniu szczepionki na koronawirusa.

Jako klinicyści zadajecie sobie państwo zapewne pytanie, w jaki sposób wyleczono pacjentów, którzy opuścili szpital w Wuhanie. Zespół badaczy pod kierownictwem Y. Jina omawia dzisiaj dla nas działania zachowawcze. Należy do nich zastosowanie reżimu wypoczynku pacjenta wraz z monitorowaniem jego funkcji życiowych (pulsu, czynności serca, saturacji, ciśnienia krwi). Istotne jest utrzymywanie właściwego nawodnienia, z zapewnieniem odpowiedniej podaży energii i elektrolitów. Kolejną ważną rekomendacją jest monitorowanie parametrów krwi w celu oznaczania enzymów i białek dla oceny funkcji wątroby i nerek oraz koagulacji. Wedle wskazówek zespołu Jina należy kontrolować postęp choroby poprzez wykorzystanie diagnostyki obrazowej płuc. Ważnym zaleceniem dotyczącym leczenia jest terapia tlenowa.

WHO nie wydało natomiast rekomendacji farmakologicznych, nie ma więc wskazania do zastosowania konkretnego leku u osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Informacje poświadczające działanie substancji farmakologicznie czynnych oparte są m.in. na doniesieniach dotyczących leczenia pacjentów podczas epidemii SARS i MERS. Zastosowanie w terapii SARS-CoV-2 leków antyretrowirusowych o szerokim spektrum działania bądź inhalacji z interferonem α nie podlegają więc mocnej rekomendacji. Wedle niedawnego przeglądu piśmiennictwa, leki przeciwwirusowe u osób zakażonych koronawirusem działają tylko w przypadku ich wczesnego zastosowania.

Do góry