Aktualności naukowe

Mikrobiom jamy ustnej a nowotwory głowy i szyi

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dawno już minęły czasy, gdy zmiany w jamie ustnej były analizowane w oderwaniu od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Co więcej, świat naukowy od kilku lat zatopił się w poszukiwaniu korelacji między wahaniami w składzie mikrobiomu różnych ludzkich rejonów anatomicznych a patogenezą chorób. Coraz więcej ukazuje się także wyników badań naukowych rzucających światło na wpływ mikroflory jamy ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka.

Patini w swojej publikacji dowodzi, że populacje bakteryjne, które tworzą mikroflorę jamy ustnej, mogą się różnić osobniczo, co może być wskaźnikiem stanu zdrowia pacjenta.[1]

Do góry