Poznaj paragrafy

Rola rzecznika okiem prawnika, czyli co lekarz dentysta powinien wiedzieć o Rzeczniku Praw Pacjenta

Paweł Strzelec

radca prawny,

sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail:pstrzelec @o2.pl

W artykule dokonano charakterystyki działalności Rzecznika Praw Pacjenta. Przedstawiono zakres kompetencji Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ze szczególnym W artykule dokonano charakterystyki działalności Rzecznika Praw Pacjenta. Przedstawiono zakres kompetencji Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej wobec placówek medycznych, w tym gabinetów stomatologicznych. Wskazano na sankcje, którymi dysponuje rzecznik w przypadku stwierdzenia naruszenia przez placówkę lub lekarza choćby jednego punktu z szerokiego katalogu praw pacjenta.

Kilkadziesiąt tys. zł jako kara za zobowiązywanie pacjentów do osobistego potwierdzania podpisem odbioru dokumentacji medycznej i zadekretowanie tego w regulaminie funkcjonowania placówki medycznej? Czy to jest możliwe? Owszem, jest.

Pod warunkiem że po kontroli Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) podmiot nie stosuje się do jego wytycznych i w terminie nie likwiduje praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjenta. Taka kara została nałożona przez Rzecznika Praw Pacjenta na jedną z placówek medycznych z województwa lubelskiego.

Jest to organ działający w naszym systemie już od ponad dekady. W ciągu lat prawniczej aktywności związanej z prawem medycznym wielokrotnie zwracałem uwagę właścicielom podmiotów leczniczych (w tym gabinetów stomatologicznych) na ryzykowne, z punktu widzenia przepisów prawa, praktyki oraz regulacje w regulaminach placówek. Moje uwagi dotyczyły najczęściej „twórczego” ograniczania uprawnień pacjenta i „kreatywnego” wprowadzania jego obowiązków. Wskazywałem (także na łamach „Medical Tribune Stomatologia”), iż odpowiedzialność majątkowa stomatologa dotyczy nie tylko wąsko rozumianej prawidłowości udzielanych świadczeń, ale również sfery dotyczącej respektowania praw pacjenta.

Pacjent beneficjentem uregulowanego katalogu praw

6 listopada 2008 roku Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wchodziła ona w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, których celem była (permanentna w naszym kraju) reforma systemu ochrony zdrowia. Fundamentalną wartością ustawy było zebranie w jednym akcie prawnym najważniejszych praw, których beneficjentami stali się pacjenci. Ustawa weszła w życie w połowie 2009 roku, a wraz z nią w polskim systemie prawnym pojawił się nowy, ważny organ – Rzecznik Praw Pacjenta. Jako pierwsza urząd ten sprawowała Krystyna Barbara Kozłowska, a w październiku 2017 roku Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, doświadczonego prawnika, radcę prawnego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sprawa indywidualnego pacjenta i zadośćuczynienie finansowe

Pierwszą kategorią spraw prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta są te dotyczące podejrzenia naruszenia praw indywidualnego pacjenta. Rzecznik może podjąć takie postępowanie [...]

Naruszenie zbiorowych praw pacjenta

Zgodnie z art. 59 omawianej ustawy, przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

Kary pieniężne – nawet 500 tys. zł

W przypadku gdy kontrolowany podmiot we wskazanym terminie nie zastosował się do wytycznych zawartych w decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą [...]

Właściciel gabinetu i kontrola Rzecznika Praw Pacjenta

RPP, jak już wiemy, dysponuje bardzo szerokim arsenałem środków prawnych wymuszających na placówkach medycznych respektowanie praw pacjenta.

Kara za wpis w regulaminie

W listopadzie 2018 roku Rzecznik Praw Pacjenta ukarał karą pieniężną w wysokości 20 944 zł spółkę prowadzącą przychodnię. Oto powody takiej [...]

Do góry