Aktualności naukowe

Rytm dobowy a implanty

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ssaki synchronizują swoje działania z mniej więcej 24-godzinnymi cyklami dzień/noc za pomocą mechanizmu neuronowego wykrywającego światło. Rytm dobowy to zatem mniej więcej 24-godzinny autonomiczny cykl komórkowy. Napędzany jest on przez pętlę sprzężenia zwrotnego transkrypcji i translacji zestawu podstawowych genów zegara okołodobowego. Mechanizm ekspresji powiązanych z zegarem genów wprowadza rytmy okołodobowe w komórkach całego ciała, w tym również w rejonie twarzoczaszki.

Umieszczenie implantów tytanowych tworzy unikalne środowisko komórkowe, które może powodować specyficzne warunki różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MKM) szpiku kostnego. Analiza mikromacierzy genomu tkanki wokół implantu w modelu ...

Do góry