Przegląd piśmiennictwa

Jakie jest znaczenie witaminy D w przebiegu COVID-19?

Dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz

kierownik Samodzielnej Pracowni Promocji Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dr n. med. Olga Preuss

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

Dr hab. med. Grzegorz Trybek

kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Zdjęcia: archiwum prywatne (4)

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

tel. 91 466 17 36

e-mail.jaronola@gmail.com

Globalna pandemia nowej choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-CoV-2 (inaczej 2019-nCoV) ma niebagatelny wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa głównie drogą kropelkową, w społeczeństwie wprowadzane są obostrzenia, takie jak zachowanie dystansu społecznego czy zakrywanie ust oraz nosa. Lekarze dentyści, ze względu na rodzaj i środowisko pracy, są szczególnie narażeni na kropelkową transmisję wirusa i odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiu przenoszenia SARS-CoV-2.

Od początku obecnej globalnej epidemii COVID-19 poszukiwane są czynniki mogące mieć wpływ na przebieg lub śmiertelność z powodu choroby koronawirusowej. Wśród wspomnianych czynników wymienia się witaminę D, która ma także niebagatelny wpływ na stan jamy ustnej – szczególnie w obrębie przyzębia oraz kości szczęki i żuchwy.

Rola witaminy D w organizmie

Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach. Została odkryta w 1919 roku przez Edwarda Mellanby’ego podczas badań nad występowaniem krzywicy.[1] Udowodniono jej wpływ na ponad 200 procesów metabolicznych w organizmie człowieka, co pozwoliło na zakwalifikowanie jej do grupy hormonów steroidowych o działaniu parakrynnym i autokrynnym. W organizmie ludzkim występuje jej odmiana: cholekalcyferol (D3), w odróżnieniu do formy obecnej u roślin i zwierząt zwanej ergokalcyferolem (D2). Ze względu na mnogość procesów, w które jest zaangażowana witamina D, staje się ona obiektem zainteresowania lekarzy, w ostatnim czasie szczególnie stomatologów leczących choroby przyzębia i prowadzących zabiegi z zakresu chirurgii implantologicznej. Zainteresowanie witaminą D jest związane z jej zaangażowaniem w procesy metaboliczne kości oraz z kontrolą nad działaniem ludzkiego układu immunologicznego. Współczesna stomatologia zakłada, że stężenie witaminy D3 u człowieka może sprzyjać powodzeniu procesu osteointegracji. Na podstawie aktualnej literatury ustalono, że witamina D może być istotna zarówno dla:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola witaminy D w organizmie

Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach. Została odkryta w 1919 roku przez Edwarda Mellanby’ego podczas badań nad występowaniem krzywicy.[1] Udowodniono jej [...]

Znaczenie niedoboru witaminy D u ludzi

Niedobór witaminy D jest poważnym globalnym problemem zdrowia publicznego we wszystkich grupach wiekowych.[3] Na podstawie przeprowadzonych badań i raportów różnych organizacji [...]

Odporność i działanie przeciwzapalne

Jak wcześniej wspomniano, witamina D jest określana mianem prohormonu o mnogim działaniu, oddziałującego na układ immunologiczny człowieka. Wpływa ona w znacznym [...]

Podsumowanie

W literaturze określono potencjalny związek między średnimi stężeniami witaminy D w krajach europejskich oraz śmiertelnością z powodu COVID-19.[17,18]

Do góry