Stomatologia estetyczna

Estetyka biała i czerwona. Czy idealny uśmiech to tylko równe i białe zęby?

lek. dent. Patrycja Stelmańska-Bekus
lek. dent. Sylwia Stelmańska

Specjalistyczne Centrum Stomatologii 4dent Dorota Stania

Adres do korespondencji:

lek. dent. Sylwia Stelmańska

4 Dent Dorota Stania

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

  • Omówienie elementów planowania leczenia estetycznego z uwzględnieniem estetyki białej i estetyki czerwonej
  • Przedstawienie znaczenia analizy fotografii zewnątrz- i wewnątrzustnych oraz znajomości podstawowych reguł analizy estetycznej twarzy
  • Zwrócenie uwagi na metody zarządzania tkankami miękkimi

Jako lekarze dentyści wielokrotnie pytamy pacjentów, jak powinny wyglądać ich wymarzone zęby. Najczęściej odpowiadają, że chcieliby, aby były równe i białe. Są to bardzo ważne cechy, ale okazuje się, że niejedyne, gdyż na odbiór i ocenę naszego uśmiechu wpływa również to, co otacza zęby.

Tłem dla uśmiechu są wargi i zadbana skóra. Pewne niedoskonałości, takie jak asymetria czy utrata jędrności, można skorygować, czerpiąc z osiągnięć medycyny estetycznej. Często już samo pomalowanie ust czerwoną szminką podkreśla na zasadzie kontrastu biel naszych zębów.

Twarz

W stomatologii istnieją normy, które opisują proporcje twarzy oraz harmonijny uśmiech. Oczywiste jest, że są to zasady, które bardzo trudno odtworzyć w pełni u każdego pacjenta, ale ich znajomość pozwala na osiągnięcie maksymalnie zadowalającego efektu estetycznego.

Analiza zewnątrzustna twarzy zawiera ocenę linii symetrii – pionowej prostej dzielącej twarz na stronę prawą i lewą. W idealnej twarzy pokrywa się ona z linią pośrodkową zębów1. Nie oznacza to jednak, że uśmiech jest nieestetyczny, jeśli nie spełnia tego parametru. Stwierdzono, że dopuszczalne jest nawet kilkumilimetrowe odchylenie, pod warunkiem że linia dzieląca siekacze jest równoległa do linii pośrodkowej2 (ryc. 1).

Kolejna zasada to równość 3 odcinków twarzy: górnego, środkowego i dolnego (ryc. 1). Ich granice to linia owłosienia głowy, linia brwi, dolna krawędź nosa i dolna krawędź bródki. Twarz jest uznawana za harmonijną, jeśli linie: brwi, kątów ust i skrzydełek nosa są do siebie równoległe, a linia symetrii twarzy jest do nich wszystkich prostopadła1. W badaniach przeprowadzonych na 140 osobach (70 kobiet i 70 mężczyzn) wykazano, że linia pośrodkowa twarzy w 94,3% pokrywa się z linią pośrodkową szczęki, a 80% badanych posiada pozytywną linię uśmiechu3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cechy zębów

W analizie wewnątrzustnej jako pierwsze ocenie poddajemy siekacze przyśrodkowe szczęki. Większość doniesień naukowych sugeruje, że szerokość siekaczy centralnych stanowi od 75% do [...]

Zarządzanie tkankami miękkimi

Poza estetyką białą we współczesnej stomatologii znaczną uwagę przykładamy do kształtu girlandy dziąsłowej, czyli estetyki czerwonej. Wyróżniamy 2 podstawowe biotypy przyzębia: [...]

Podsumowanie

W celu osiągnięcia zadowalającego efektu estetycznego często wystarczy zastosować jedną z metod leczenia, chociaż w zależności od przypadku rekonstrukcja uśmiechu może wymagać podejścia interdyscyplinarnego [...]

Do góry