Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Płukanki do stosowania w jamie ustnej w walce z SARS-CoV-2

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ze względu na niepokój środowiska stomatologicznego, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19, związanego z generowaniem bioaerozolu podczas procedur stomatologicznych, autorzy omawianej pracy postanowili sprawdzić, czy przepłukanie jamy ustnej komercyjnie dostępnymi środkami antyseptycznymi skutecznie obniży liczbę aktywnych cząstek wirusa w jamie ustnej, z której przechodzą one do aerozolu, co w konsekwencji zmniejszy ryzyko transmisji SARS-CoV-2 na inne osoby.

Wysokie miano wirusa w jamie ustnej stanowi bogate źródło potencjalnie zakaźnych wirusów, a gardło uznaje się za główne miejsce ich replikacji we wczesnych stadiach. Zweryfikowano więc zdolność inaktywacji wirusa poprzez zniszczenie otoczki lipido...

Do góry