Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe wśród dentystów

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zawód dentysty wymaga sprawności nie tylko psychicznej, ale i fizycznej. Działania w małej przestrzeni jamy ustnej podczas wykonywania precyzyjnych i czasochłonnych zabiegów niejednokrotnie zmuszają do utrzymania asymetrycznej pozycji ciała, co może prowadzić do zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Co więcej, narażenie na powtarzalne ruchy, wibracje, nadmierny ucisk mięśni i stawów może spowodować ból, sztywność stawów, drętwienia barków, dolnej części pleców i szyi w codziennym życiu dentystów. Czy rozpowszechnione w ostatnich latach zasady ergonomii stomatologicznej i świadomość ich wpływu na jakość i wydajność pracy zmniejszyły częstość zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Odpowiedzią służy badanie ankietowe przeprowadzone we Włoszech wśród stomatologów, które przedstawia najnowsze dane o częstości występowania zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, nawykach podczas pracy, znajomości ergonomicznych zasad pracy oraz stylu życia.

Do góry