Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Wycięcie migdałków podniebiennych jako czynnik ryzyka zapalenia przyzębia

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Autorzy omawianej pracy wyznaczyli sobie za cel ustalenie, czy usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia) zwiększa ryzyko późnego powikłania pooperacyjnego w postaci rozwoju zapalenia przyzębia. Wcześniejsze publikacje dotyczące omawianego tematu wskazywały, że tonsillektomia nie ma wpływu na późniejsze zdrowie pacjentów, a niepożądane skutki usunięcia migdałków podniebiennych mogą być zredukowane poprzez pozostałe elementy pierścienia limfatycznego, które przejmują protekcyjną rolę wobec migdałków i stanowią skuteczną barierę ochronną.

Do góry