Stomatologia interdyscyplinarna

Choroby przyzębia a zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka1,2

1Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs we Wrocławiu

2Lekarz kadry narodowej Polskiego Związku Triathlonu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs

ul. Wita Stwosza 16

50-950 Wrocław

e-mail: apupka@me.com

  • Przedstawienie definicji miażdżycy i chorób przyzębia
  • Omówienie roli infekcji bakteryjnych jako czynnika choroby niedokrwiennej oraz zmian miażdżycowych

Miażdżyca jest chorobą tętnic elastycznych oraz dużych tętnic mięśniowych. Jej zaawansowane formy charakteryzują się znacznym pogrubieniem błony wewnętrznej w wyniku odkładania się cholesterolu oraz zmian włóknisto-rozplemowych, a jej powikłania wynikają zarówno z upośledzenia przepływu krwi w narządach, jak i zatorów w tętnicach oraz naczyniach, wywołanych skrzeplinami tworzącymi się na blaszce miażdżycowej1.

Jest wiele teorii patogenezy miażdżycy1-28. Jedną z nich stanowi teoria infekcyjna. Jako przyczynę miażdżycy rozważano również specyficzne zakażenia, np.: Chlamydia pneumoniae oraz zakażenie wirusem cytomegalii czy Helicobacter pylori, a ostatnio wpływ nanobakterii (mniej udokumentowany). W pracach pochodzących z przełomu lat 80. i 90. udokumentowano obecność bakterii w blaszkach miażdżycowych pobranych z tętnic szyjnych. Jedną z częściej wymienianych obecnie hipotez jest teoria Steinberga podkreślająca dwa elementy: uszkodzenia śródbłonka i infiltrację lipidową. Według współczesnych teorii Russela Rossa miażdżyca to proces zapalny stanowiący odpowiedź ściany naczynia na jej uszkodzenie spowodowane infiltracją lipidową. Kluczową rolę odgrywają lipoproteiny małej gęstości transportujące cholesterol1-32.

Definicja chrób przyzębia

Choroby przyzębia są jednymi z najczęściej występujących schorzeń jamy ustnej u ludzi, obok próchnicy i jej powikłań, i stanowią główną przyczynę utraty zębów. Ze względu na częstość i powszechność występowania, schorzenia przyzębia zalicza się do chorób społecznych.

Mianem przyzębia określa się tkanki otaczające ząb i stykające się z nim w obrębie szyjki zęba. Należą do nich: dziąsło, ozębna, przylegająca kość wyrostka zębodołowego oraz cement korzeniowy. Choroby przyzębia to spowodowane infekcją bakteryjną schorzenia tych tkanek. W jamie ustnej stwierdzono obecność ponad 500 gatunków drobnoustrojów, w tym bakterii, wirusów, grzybów i pierwotniaków. Nie wszystkie z występujących bakterii są patogenne. Zapalenie przyzębia jest związane z florą bakteryjną mieszaną, z przewagą bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych. Do bakterii wywołujących zapalenie przyzębia należą m.in.: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannarella forsythia (Bacteroides forsythus), Aggregatibacter actinomycetemcommitans, Prevotella intermedia, Streptococcus sanguis, Fusobacterium nucleatum, Chlamydia pneumoniae29-32. Przy zaniedbaniach higienicznych bakterie kolonizują obszary przyszyjkowe koron zębów, tworząc płytkę nazębno-dziąsłową określaną mianem biofilmu, który stanowi dla nich zarazem swoistą niszę ekologiczną chroniącą je przed działaniem środków antyseptycznych i antybiotyków. Do czynników ryzyka chorób przyzębia, oprócz złej higieny jamy ustnej, zalicza się płeć męską, starszy wiek, otyłość, cukrzycę, palenie tytoniu oraz stres; możliwa jest też rola czynników genetycznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zakażenie bakteryjne, m.in. Chlamydia pneumoniae, jako czynnik ryzyka niedokrwienia mózgowia

Chlamydia pneumoniae jest bezwzględnym pasożytem wewnątrzkomórkowym, wywołującym zarówno u dorosłych, jak i u dzieci zakażenia dróg oddechowych, np. zapalenie płuc, oskrzeli, [...]

Choroby przyzębia jako czynnik ryzyka zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych

Choroby przyzębia to powszechnie występujące schorzenie jamy ustnej wśród ludzi. Jako przyzębie określa się tkanki otaczające ząb, a ich proces zapalny [...]

Podsumowanie

Zapalenie przyzębia jest czynnikiem ryzyka podlegającym modyfikacji. Wysoka zapadalność na choroby przyzębia oraz powszechne występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego wskazują na potrzebę [...]

Do góry