Zarządzanie praktyką

Czy warto otworzyć kolejny gabinet stomatologiczny?

Mariusz Oboda
Adrian Majewski

Oboda Group

Adres do korespondencji:

Adrian Majewski

e-mail: adrian.majewski@oboda.pl

  • Omówienie procesu przygotowania do otwarcia nowego gabinetu
  • Przedstawienie znaczenia roli menedżera dla funkcjonowania gabinetu lub większej liczby gabinetów
  • Zwrócenie uwagi na możliwość powiększenia gabinetu jako alternatywę dla otworzenia kolejnego

Od 20 lat zespół Oboda Group pracuje z najlepszymi gabinetami na rynku i często otrzymujemy od właścicieli pytania dotyczące możliwości oraz celowości otwarcia kolejnego gabinetu. Analizując wskaźniki ekonomiczne praktyk, mamy dostęp do wielu informacji dotyczących funkcjonowania całego rynku stomatologicznego. Doświadczenie podpowiada nam, że podejmując decyzję o otwarciu kolejnego gabinetu, poza oczywistą analizą finansową inwestycji, pod uwagę należy wziąć również czynniki pozaekonomiczne.

Pacjent – wymagający rodzaj klienta

Wraz z nieustannym powiększaniem bazy pacjentów i zapełnionym na kilkanaście tygodni grafikiem, w gabinecie pojawiają się sygnały świadczące o potencjale do dalszego rozwoju. Jeżeli możliwości lokalowe gabinetu zostały już całkowicie wyczerpane, poszukując sposobu na zwiększenie wyniku finansowego lekarze stomatolodzy rozważają otwarcie kolejnego. Oczekują uzyskania efektu skali charakterystycznego dla działalności usługowo-handlowej poprzez obniżenie kosztów, dzięki wykorzystaniu siły oddziaływania grupy zakupowej, efektywniejszemu wykorzystaniu potencjału pracowników oraz know-how i korzystaniu ze zwielokrotnionych wpływów. Jednak budowanie sieci gabinetów stomatologicznych jest ograniczone czynnikami, które nie towarzyszą budowaniu sieci pozamedycznych. W gabinecie stomatologicznym odbiorcą usług jest bardzo wymagający rodzaj klienta, czyli pacjent, a jego decyzja o podjęciu leczenia nie jest inicjowana impulsem zakupowym, tylko złożonym procesem wymagającym motywacji do działania. Do zbudowania tej motywacji niezbędne są: specjalistyczna wiedza medyczna, umiejętności z zakresu profesjonalnej komunikacji z pacjentem oraz wysoka jakość obsługi. Znaczące różnice w poziomach merytorycznych i umiejętnościach interpersonalnych wymaganych od członków zespołu utrudniają bezpośrednie porównanie rozbudowy sieci handlowej o nowe oddziały z otwarciem kolejnego gabinetu stomatologicznego.

Przygotowanie kadry z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem

Znajomość obowiązujących w gabinecie schematów funkcjonowania i zapewnienie wysokiej jakości obsługi pacjentów jest pochodną dostępu pracowników do procesu szkoleniowego i prawidłowego wdrożenia do pracy. Spełnienie tych warunków umożliwia ogranic...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przygotowanie kadry z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem

Znajomość obowiązujących w gabinecie schematów funkcjonowania i zapewnienie wysokiej jakości obsługi pacjentów jest pochodną dostępu pracowników do procesu szkoleniowego i prawidłowego [...]

Autorytet lekarza – właściciela gabinetu

Fundamentem dobrze funkcjonujących gabinetów stomatologicznych, z ugruntowaną pozycją na rynku, jest wysoki stopień specjalizacji lekarza będącego właścicielem. Budowane przez lata opinia [...]

Procesy zarządcze

Zaprojektowanie, nadzorowanie i uruchomienie nowego gabinetu wymagają bezpośredniego zaangażowania właściciela i wielu godzin jego pracy. Każda z nich poświęcona na konsultacje [...]

Skuteczny menedżer

Jeżeli w gabinecie funkcjonuje stanowisko menedżera, wówczas istnieje możliwość delegowania części zadań i procesów, w tym negocjacji handlowych, i w efekcie [...]

Rentowność

Jak wynika z danych dotyczących funkcjonowania gabinetów stomatologicznych gromadzonych przez Oboda Group w latach 2015-2021, przeciętna rentowność trzystanowiskowego gabinetu działającego na [...]

Alternatywa dla otwarcia drugiego gabinetu

Co może być alternatywą dla otwarcia drugiego gabinetu, jeżeli interdyscyplinarny zespół pracuje efektywnie, jakość świadczonych usług i obsługa pacjentów są realizowane [...]

Do góry