Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Quo vadis, stomatologio estetyczna?

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardzo silna potrzeba estetycznego wyglądu zębów stanowi ogromne wyzwanie dla lekarzy dentystów. W wielu przypadkach oczekiwania pacjentów wobec efektów są wręcz nierealne. Być może jest to konsekwencja wpływu wszechobecnego przekazu medialnego, który napędza pogoń za wyidealizowanym standardem hollywoodzkiego uśmiechu. Oczywiście nie chodzi tu o negowanie racjonalnych powodów stosowania zabiegów z zakresu stomatologii estetycznej, które są w pewien sposób sposobem na złagodzenie stresu spowodowanego kompleksami z powodu nieestetycznego uśmiechu. Autorzy omawianej pracy ostrzegają, by pod naciskiem kaprysu pacjenta nie dostarczać mu natychmiastowo oczekiwanych krótkoterminowych efektów estetycznych bez uprzedniego namysłu nad tym, co byłoby dla niego najlepsze. Ważne, by decyzje w relacji dentysta−pacjent zawsze były podejmowane zgodnie z etyką zawodową.

Do góry