Temat numeru

Zapalenie przyzębia jako jedno z powikłań cukrzycy. Jak powinna wyglądać współpraca stomatologa i diabetologa

dr n. med. Kamila Szymacha

Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamila Szymacha

Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia

Katedra Stomatologii Odtwórczej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

e-mail: kamila.szymacha@umed.lodz.pl

  • Omówienie dwukierunkowej zależności pomiędzy występowaniem zapalenia przyzębia i cukrzycy
  • Rola lekarzy oraz lekarzy dentystów w edukacji pacjentów na temat omawianych chorób w celu zmniejszenia częstości ich występowania, ryzyka powikłań oraz poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjentów

Od publikacji pracy Haralda Löego1, w której określił zapalenie przyzębia jako szóste powikłanie cukrzycy (DM – diabetes mellitus), związek pomiędzy tymi jednostkami chorobowymi jest przedmiotem zainteresowań lekarzy i lekarzy stomatologów − zarówno ze względu na dwukierunkową zależność między nimi, jak i dużą częstość występowania obu chorób. Niezwykle istotne jest to, aby lekarze i lekarze stomatolodzy przekazywali pacjentom wiedzę na temat cukrzycy i zapalenia przyzębia, pomogli zrozumieć zależności między nimi oraz kierowali ich do odpowiednich specjalistów. Konieczna jest do tego bliska współpraca dentystów i diabetologów oraz wypracowanie przez nich wspólnych schematów działań, mających na celu poprawę zdrowia pacjentów i uzyskanie stabilnych wyników leczenia. Należy zauważyć, że chociaż istnieje związek między zapaleniem przyzębia a cukrzycą, samo zapalenie przyzębia nie powoduje cukrzycy, ale jego leczenie jest kluczowe dla osób z DM w celu poprawy kontroli glikemii i ogólnego stanu zdrowia.

Dlatego chorzy na cukrzycę powinni być świadomi potencjalnego wpływu zapalenia przyzębia na ich ogólny stan i utrzymywać dobre praktyki higieny jamy ustnej. W ich przypadku regularne kontrole stomatologiczne oraz profesjonalna higienizacja stomatologiczna, wraz ze skuteczną pielęgnacją jamy ustnej w domu, są niezbędne do zapobiegania zapaleniu przyzębia i jego leczenia.

Choroba przyzębia, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe

Po raz pierwszy związek pomiędzy cukrzycą a stanem zdrowia przyzębia opisano u Indian Pima w Arizonie. W plemieniu tych rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej występuje najwyższy na świecie wskaźnik zachorowalności i chorobowości na cukrzycę insulinoniezależną (typu 2 – DMT2)2,3 − cierpi na nią połowa tej populacji >35 r.ż. Cytowane badanie oraz następne badania pokazały, że pacjenci z DM chorują prawie 3-krotnie częściej na zapalenie przyzębia niż pozostała część populacji4,5.

Lalla i wsp. ocenili częstość występowania zapalenia przyzębia w różnych grupach wiekowych u chorych na cukrzycę w porównaniu z osobami zdrowymi6. U osób w wieku od 15 do 24 lat ryzyko rozwoju choroby przyzębia było 4,8 razy większe, zaś u tych pomiędzy 25 a 34 r.ż. − 2,3 razy. Ponadto kliniczna utrata przyczepu łącznotkankowego (CAL – clinical attachment loss) u pacjentów z DM w wieku od 15 do 55 lat była wyższa niż w populacji z normalną glikemią.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Choroba przyzębia, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe

Po raz pierwszy związek pomiędzy cukrzycą a stanem zdrowia przyzębia opisano u Indian Pima w Arizonie. W plemieniu tych rdzennych mieszkańców [...]

Zapalenie dziąseł − kontynuacja przewlekłej postaci choroby zapalnej

Zapalenie przyzębia wpływa na aparat zawieszeniowy zęba, który obejmuje tkanki dziąsła, więzadło przyzębia, cement i kość wyrostka zębodołowego. Choroba ta jest [...]

Leczenie

Leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia składa się z kilku etapów. Przede wszystkim niezbędne jest usunięcie płytki nazębnej i kamienia nazębnego, nauczenie [...]

Cukrzyca

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny, co skutkuje nieprawidłowym metabolizmem węglowodanów, który [...]

Mechanizmy wpływające na choroby przyzębia i hiperglikemię

Istnieje wiele hipotez odnośnie do mechanizmu wpływu choroby przyzębia na insulinooporność oraz cukrzycy na chorobę przyzębia. Poniżej przedstawiono część z nich. [...]

Profilaktyka oraz diagnostyka pacjentów z cukrzycą i chorobami przyzębia

Rola lekarzy i higienistek stomatologicznych w diagnozowaniu i leczeniu osób z chorobami, które nie są bezpośrednio związane jedynie z jamą ustną, [...]

Powikłania cukrzycy i sposoby zapobiegania im

Wczesna identyfikacja, zapobieganie i leczenie cukrzycy mogą nie tylko poprawić ogólny stan zdrowia pacjenta, ale również doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów [...]

Podsumowanie

Związek pomiędzy cukrzycą a zapaleniem przyzębia ma charakter dwukierunkowy: skuteczne leczenie cukrzycy może zmniejszyć podatność na zapalenie przyzębia, zaś leczenie przyzębia [...]

Do góry