Archiwum

Logo set2

prof. Piotr Kuna, prof. Miłosz Parczewski

  • 17.04.2020
  • 60 min.
zobacz nagranie

• Czy każdy pacjent z astmą czy POChP należy do grupy większego ryzyka?
• Czy każde zaostrzenie w tej grupie pacjentów wymaga szczególnego nadzoru?
• Czy wymagana jest modyfikacja stałego leczenia w przypadku podejrzenia lub też potwierdzenia zakażenia koronawirusem?
• Czy możemy stosować GKS wziewne i doustne?
• Czy podanie NLPZ w tej sytuacji jest niewskazane?

- - -

Webinarium jest tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających prawo wykonywania zawodu.Logo set2

prof. Piotr Gałecki

  • 08.04.2020
  • 60 min.
zobacz nagranie

• wpływ patomechanizmu lęku oraz depresji (szczególnie osi HPA i układu immunologicznego) na ryzyko infekcji COVID-19
• interakcje uznanych za skuteczne w leczeniu zakażenia substancji (m.in. chlorochina, ezytromycyna, rytonawir i lopinawir, tocilizumab) z lekami przeciwdepresyjnymi i przeciwlękowymi
• analiza leków, które mogą powodować leukopenie, gdyż jest ona czynnikiem ryzyka powikłanego przebiegu zakażenia CoVID-19
• zasady niwelowania lęku u pacjentów metodami pozafarmakologicznymi

Loga2

prof. Adam Antczak, prof. Aneta Nitsch-Osuch

  • 07.04.2020
  • 60 min.
zobacz nagranie

Podczas spotkania skupimy się na przedstawieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej wirusa SARS-CoV2 w Polsce i na świecie. Omówimy również status innych chorób zakaźnych w tym m.in. grypy i zastanowimy się jak epidemia koronawirusa wpływa na ich profilaktykę, diagnostykę i leczenie. Skupimy się na przebiegu klinicznym zakażenia, jego różnicowaniu z innymi chorobami oraz problemach organizacyjno-prawnych, które pojawiły się wraz z pandemią wirusa SARS-CoV2.

Agenda:

• Sytuacja epidemiologiczna koronawirusa w Polsce i na świecie
• Możliwe scenariusze rozwoju epidemii – od czego one zależą
• Czy jesteśmy w stanie zatrzymać faktyczne rozprzestrzenianie się wirusa?
• Jaka jest właściwa forma profilaktyki zakażeń?
• Jaki jest przebieg kliniczny zakażenia?
• Czy łatwo różnicować omawiane zakażenie z innymi chorobami?
• Koronawirus a inne choroby zakaźne
• Zagadnienia organizacyjno-prawne związane z pandemią wirusa SARS-CoV

- - -

Webinarium jest tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających prawo wykonywania zawodu.DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
OBSERWUJ NAS NA