Pediatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2015

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2015
Słowo wstępne
Temat numeru
Onkologia
Immunologia w przypadkach
Omówmy to na przypadkach
Noworodek w ambulatorium
Problemy prawne w pediatrii