Pediatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2018

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne
ArtykuŁy
Algorytmy
ArtykuŁy
Omówmy to na przypadkach
ArtykuŁy
Noworodek w ambulatorium
Prawo – dziecinnie proste