Pediatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2011

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2011
Pediatrics
ArtykuŁy
Etyka w pediatrii
Specjalista – pediatrze
Z farmakologiĄ na ty
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie