Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2014
Od redakcji
Minisympozjum hematologia
Neurologia
Zaburzenia endokrynologiczne
Zaburzenia metaboliczne
Omówmy to na przypadkach
Ekg dla pediatry
Ostry dyżur pediatryczny
Problemy prawne w pediatrii