Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2018

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Nowości w praktyce
Noworodek w ambulatorium
Omówmy to na przypadkach
Algorytmy