Pediatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2011

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2011
Pediatrics
ArtykuŁy
W skrÓcie
Specjalista – pediatrze
Z farmakologiĄ na ty
Ostry dyŻur pediatryczny
Aap grand rounds
Pytania do specjalisty