Długość życia lekarza a specjalizacja

Sprawdź, ile pożyjesz, czyli anestezjolodzy żyją szybko, umierają młodo.

Jak wybrana specjalizacja wpływa na długość życia lekarza? – szukając odpowiedzi na to pytanie, Beskidzka Izba Lekarska przeanalizowała dane prawie 7 tys. lekarzy zmarłych w Polsce w latach 2010-2014. Reprezentowali oni najczęstsze specjalizacje: choroby wewnętrzne, chirurgię, ginekologię, anestezjologię, neurologię, okulistykę i psychiatrię. Uwzględniono również grupę lekarzy bez specjalizacji. Okazuje się, że różnice są ogromne.

Oto wyniki przedstawiające, w jakim wieku średnio umiera lekarz danej specjalności (z podziałem na płeć).

Anestezjolodzy:

mężczyźni – 68,4, kobiety – 70,3

Lekarze bez specjalizacji:

mężczyźni – 72,1, kobiety – 76,2,

Psychiatrzy:

mężczyźni – 73,2, kobiety – 74,3

Pediatrzy:

mężczyźni – 74,1, kobiety – 77,4

Chirurdzy:

mężczyźni – 74,3, kobiety – 77,5,

Choroby wewnętrzne:

mężczyźni – 74,5, kobiety – 75,0

Ginekolodzy:

mężczyźni – 75,2, kobiety – 75,4

Neurolodzy:

mężczyźni – 76,3 kobiety – 72,8

Okuliści:

mężczyźni – 78,1, kobiety – 78,0

 

Okazało się, że zarówno w przypadku lekarzy, jak i lekarek anestezjolodzy żyją krócej niż koledzy wszystkich innych specjalizacji, a różnica ta jest znamienna statystycznie.

Dlaczego anestezjolodzy żyją krócej?

– Anestezjologia jest uważana za specjalizację obciążoną największym stresem, co po raz kolejny wskazuje na stres jako ważny czynnik wpływający na długość życia lekarzy. Ponadto anestezjolodzy ze względu na specyfikę pracy oraz ich znaczny niedobór zwykle często dyżurują – komentuje w „Gazecie Lekarskiej” dr n. med. Klaudiusz Komor, prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Izba zestawiła także średni wiek lekarza w momencie śmierci z wiekiem pozostałych obywateli. Wynosił on u mężczyzn: 74,9 – dla lekarza, 74,7 – dla dentysty, 68,9 – dla mężczyzny w Polsce. U kobiet: 76,4 – dla lekarki, 78,5 – dla dentystki, 77,2 – dla kobiety w Polsce.

Wnioski są ciekawe: średni wiek w momencie zgonu lekarzy, lekarzy dentystów i lekarek dentystek jest wyższy od średniego wieku w populacji ogólnej. Natomiast prawidłowość ta nie dotyczy lekarek – umierają one średnio w młodszym wieku niż kobiety w populacji ogólnej.

Co powoduje, że lekarki umierają średnio w młodszym wieku niż pozostałe Polki? W ocenie prezesa Komora największe znaczenie ma nadmierna liczba godzin pracy, zwłaszcza w formie dyżurowej (w nocy, związana z permanentnym brakiem snu) oraz praca w warunkach przewlekłego stresu. – O ile kobiety lepiej znoszą nagły duży stres, o tyle stres przewlekły szkodliwiej działa na ich zdrowie niż na zdrowie mężczyzn – tłumaczy dr Komor.

Podobne zestawienie przeprowadzone dla poszczególnych specjalizacji pokazało, że mężczyźni lekarze wszystkich analizowanych specjalizacji, poza anestezjologami, umierali średnio w starszym wieku niż mężczyźni w populacji ogólnej.

W przypadku lekarek specjalistek w dziedzinach: anestezjologia, choroby wewnętrzne, neurologia i psychiatria, wykazano średni wiek w momencie zgonu niższy niż kobiet w populacji ogólnej.

ID