Kodeks Etyki Lekarskiej ma już ćwierć wieku!

14 grudnia 2016

Zasady określające prawa i powinności każdego lekarza i lekarza dentysty zebrane 25 lat temu w Kodeksie Etyki Lekarskiej stały się wzorem, na podstawie którego powstały podobne kodeksy w Czechach, na Słowacji czy Ukrainie.

W 1989 roku po raz pierwszy walne zebranie delegatów Okręgowych Izb Lekarskich wybrało Komisję Etyki Lekarskiej, której pierwszym zadaniem było zredagowanie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przewodniczącym komisji został prof. Zbigniew Chłap, jej członkami dr Jerzy Umiastowski, dr Wanda Terlecka, dr Maria Łastowska oraz dr Stanisław Wencelis.

Mimo początkowego założenia, że zredagowanie dokumentu zajmie trzy lata, ostatecznie NIL skróciła ten termin zaledwie do roku. Kodeks jednak został przygotowany i 14 grudnia 1991 roku przyjęty przez Nadzwyczajny II Krajowy Zjazd Lekarzy w Bielsku-Białej.

- Komisja etyki redagowała kodeks w oparciu o piękną polską tradycję deontologiczną. Studiowaliśmy też europejskie kodeksy etyki lekarskiej – wspomina prof. Zbigniew Chłap. - Powstanie i uchwalenie naszego kodeksu odbiło się echem nie tylko w Polsce, ale również za granicą, także w krajach zachodnich. Otrzymywaliśmy opinie, że nasz kodeks jest wyrazem odwagi i zapewne będzie wzorem dla podobnych kodeksów w innych krajach.

I tak w istocie się stało. Kodeks Etyki Lekarskiej stał się wzorem dla kodeksów czeskiego i słowackiego.

- Miałem też przyjemność gościć we Lwowie z wykładem na temat KEL. Zapisy naszego kodeksu na tyle spodobały się kolegom z Ukrainy, że w niecały rok później otrzymałem od nich pismo z informacją, że Kodeks Etyki Lekarskiej stanowił podstawę do napisania kodeksu ukraińskiego. Może są to mało istotne szczegóły, ale obrazują one wagę spisania tego zbioru praw i obowiązków lekarzy – mówi z dumą prof. Chłap.

Kodeks Etyki Lekarskiej został dwukrotnie znowelizowany.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować