Technik dentystyczny nie może wejść w kompetencje lekarza

Stomatolodzy sprzeciwiają się próbom nadania technikom dentystycznym uprawnień do samodzielnego wykonywania świadczeń leczniczych.

Na konieczność podjęcia działań, które wykluczą nieuczciwą konkurencję techników wykonujących niedozwolone przez prawo usługi, wskazuje 62 proc. polskich lekarzy dentystów ankietowanych w ramach badania „Lekarze stomatolodzy 2016”, opracowanego przez Ośrodek Studiów Analiz i Informacji powołany przez Naczelną Radę Lekarską. Lekarze dentyści oczekują od samorządu lekarsko-dentystycznego podjęcia działań celem napiętnowania tego typu praktyk.
Temat przekraczania kompetencji techników dentystycznych w Polsce poruszył też lek. dent. Andrzej Cisło, wiceprezes oraz przewodniczący Komisji Stomatologicznej Wielkopolskiej OIL w Poznaniu. Na swoim blogu poinformował o planowanych zmianach w „ustawie o zawodzie technika dentystycznego i zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej”.
Jak zaznacza, projekt tych zmian został opracowany przez środowisko techników dentystycznych. Jak tłumaczy Cisło, projekt zakłada, że obie profesje byłyby niezależnymi zawodami medycznymi. Dokument przewiduje również utworzenie izby (samorządu zawodowego dla tych zawodów), czyli objęcie ich statusem zawodów zaufania publicznego, czyli z definicji mających samodzielne relacje z pacjentami.
W maju Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych zapowiedziało, że zapozna się z projektem ustawy. Nie podało jednak oceny tego dokumentu.
Swoją oceną podzielił się natomiast Andrzej Cisło. „Projekt ten wyraźnie podsyca apetyt na wejście w rolę lekarza. Władze naszego samorządu powinny porozumieć się z przedstawicielami techników dentystycznych i uświadomić, że nie da się przeszczepić na polski grunt bezkrytycznie pewnych rozwiązań z systemu anglosaskiego, gdzie technik może niektóre etapy wykonywać na zlecenie lekarza samodzielnie” – zaopiniował przewodniczący Komisji Stomatologicznej Wielkopolskiej OIL w Poznaniu.
Relacje zawodowe pomiędzy lekarzami dentystami a współpracującymi z nimi technikami dentystycznymi były jednym z głównych tematów tegorocznych obrad Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO FDI), na czele której stoi lek. dent. Anna Lella – polski stomatolog, specjalista periodontolog. Delegaci przyjęli stanowisko, które podkreśla nadrzędną rolę lekarza dentysty w procesie leczenia protetycznego pacjentów oraz w procesie wykonywania uzupełnień protetycznych przez techników dentystycznych. Lekarze z ERO FDI również sprzeciwiają się próbom nadania technikom dentystycznym uprawnień do samodzielnego wykonywania świadczeń leczniczych.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować