Interniści i pediatrzy znikną z POZ

OZZL w piśmie skierowanym do ministra zdrowia apeluje o usunięcie z ustawy o POZ przepisu, który zezwala na funkcjonowanie internisty i pediatry w POZ tylko do 2025 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przypomniał o swoim stanowisku w sprawie proponowanego przez resort stopniowego wygaszania pracy lekarzy pediatrów i internistów w POZ. Związkowcy podkreślają, że w systemie podstawowej opieki zdrowotnej powinni pracować lekarze rodzinni, lekarze ogólni, pediatrzy i interniści.
W piśmie skierowanym do ministra zdrowia zarząd OZZL wnioskuje o odpowiednią zmianę definicji lekarza POZ, zawartą w treści art. 5 projektu (z 30 grudnia 2016 roku) ustawy o POZ oraz o usunięcie przepisu, który zezwala na funkcjonowanie internisty i pediatry w systemie POZ tylko do 2025 roku.
Zdaniem OZZL stałą zasadą w organizacji POZ w Polsce powinno być to, że lekarzem POZ jest lekarz, który posiada specjalizację z następujących dziedzin: medycyna rodzinna, medycyna ogólna, pediatria lub interna – bez względu na rodzaj posiadanego dyplomu specjalizacji (I stopnia lub II stopnia lub z tytułem specjalisty). Nowelizacja ustawy o POZ definiuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jako lekarza posiadającego tytuł specjalisty medycyny rodzinnej, lekarza odbywającego szkolenie w tej dziedzinie, posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo takiego, z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń POZ lub wykonuje swój zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z funduszem.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować