Specjaliści powinni zostać w POZ

12 maja 2017

Ok. 20 tys. lekarzy może stracić pracę, pogłębiając deficyt kadry medycznej w POZ. Interniści, pediatrzy i lekarze specjalizujący się w medycynie ogólnej powinni zostać w tym segmencie ochronie zdrowia – uważa OZZL.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przypomniał o fatalnych skutkach, jakie wynikną z wprowadzenia w życie dotychczasowego projektu ustawy o POZ z dnia 30 grudnia 2016 roku.
Przewiduje on pozbawienie prawa do pracy rzeszy lekarzy, którzy dotychczas to prawo mieli. Wszystkie te osoby nie będą mogły pracować w POZ, jeżeli nie posiadają tzw. listy aktywnej pacjentów. „Ogromna większość z nich nie posiada listy aktywnej. Dotyczy to pediatrów, internistów i lekarzy innych specjalności. W ten sposób ok. 20 tys. lekarzy straci pracę” – czytamy w oświadczeniu OZZL.
Projekt tej ustawy pozbawia również prawa do pracy w POZ lekarzy (poza rodzinnymi), którzy dotychczas nie pracowali w POZ, a którzy – ze względu na swoje kwalifikacje – mogliby tam pracować, np. pediatrzy i interniści. W ten sposób zostanie sparaliżowane normalne funkcjonowanie POZ. Po pierwsze, dlatego że nadal większość lekarzy POZ stanowią lekarze innych specjalności niż medycyna rodzinna. Po drugie, dlatego że uniemożliwi się lekarzom innych specjalności, niepracującym na stałe w POZ, nawet doraźne zastępstwa lekarzy rodzinnych, co dzisiaj jest powszechną praktyką.
Krzysztof Bukiel, przewodniczący zarządu OZZL, w rozmowie z podyplomie.pl zaznacza, że projekt ustawy jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, droga legislacyjna tego dokumentu jest stosunkowo daleka. W praktyce bywa tak, że jeśli rządzący widzą, że coś się wali, to zmieniają decyzje, wprowadzając w pośpiechu rozwiązania awaryjne.
– W obecnej sytuacji widzimy też lobbowanie lekarzy rodzinnych, którzy najchętniej zmonopolizowaliby POZ. Jest to narzędzie, za pomocą którego w sposób ustawowy pewną grupę lekarzy, mówiąc potocznie, można wykluczyć – mówi Krzysztof Bukiel.
OZZL wzywa Ministerstwo Zdrowia do odpowiedniej zmiany projektu ustawy o POZ i przyjęcie zasady, że lekarzem POZ jest lekarz, który posiada specjalizację z następujących dziedzin medycyny: medycyna rodzinna, medycyna ogólna, pediatria oraz interna bez względu na rodzaj posiadanego dyplomu specjalizacji (I lub II stopnia albo z tytułem specjalisty).

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować