Nieudana próba przeciwstawienia się ruchom antyszczepionkowym

12 maja 2017

Nie będzie dodatkowych regulacji prawnych do wyegzekwowania obowiązku szczepienia dzieci przy zapisie do żłobka lub przedszkola, tak jak chcieliby tego lekarze.

W związku z nasileniem działań ruchów antyszczepionkowych, które zagrażają dobrej wyszczepialności populacyjnej i odpowiedniej ochronie dzieci, Beskidzka Izba Lekarska zaapelowała o wprowadzenie regulacji prawnej, która zobowiązałaby zarządzających przedszkolami i żłobkami do przyjmowania wyłącznie dzieci, które mają zaświadczenie od lekarza POZ o przeprowadzonych obowiązkowych szczepieniach ochronnych.
W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że zgłoszona w apelu propozycja ma w istocie na celu wyegzekwowanie obowiązku poddania dzieci szczepieniom, a więc obowiązku wynikającego z ustawy o chorobach zakaźnych. Jednak przepisy określające zasady rekrutacji do żłobków i przedszkoli nie mogą zastępować narzędzi służących wyegzekwowaniu obowiązku szczepienia dzieci, które określa ustawa.
„Należy przy tym podkreślić, że podejmowanie w latach 2015-2016 przez władze samorządowe (prowadzące publiczne szkoły i przedszkola) uchwały wprowadzające preferencje przy rekrutacji do tych placówek dla dzieci zaszczepionych decyzją sądu zostały uchylone ze względu na ich niekonstytucyjność” – uzasadnia opinię resortu Anna Widarska, dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować