Kasa fiskalna obowiązkowa, ale są wyjątki

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych, muszą zainstalować kasę fiskalną od razu.

Informacja ta jest ważna dla lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających działalność lub przekształcających formę swojej działalności. Teraz muszą postarać się o kasę fiskalną od razu.

Wcześniej w takich przypadkach, czyli w sytuacji, gdy lekarz pracował dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, na mocy przepisów jeszcze z 2014 roku, możliwe było odroczenie obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej o dwa pełne miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia świadczenia takich usług.
Jednocześnie wprowadzane jest nowe zwolnienie dla lekarzy, ale pod ściśle określonymi warunkami. Pierwszym z nich jest dokonywanie płatności za ich usługi wyłącznie na konto bankowe, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub za pośrednictwem poczty. Drugi warunek to świadczenie usług w ten sposób, że usługodawca porozumiewa się ze swoim klientem na odległość lub taką właśnie drogą przesyła mu efekty swojej pracy.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować