Zmiany w kwalifikacji na specjalizacje

Resort zdrowia wprowadzi centralny nabór na szkolenia specjalizacyjne. Będzie też działał system premiowania dodatkowymi punktami osób z dorobkiem naukowym.

Komisja Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej uzgodniła z Ministerstwem Zdrowia sposób wprowadzenia centralnego naboru na szkolenie specjalizacyjne. Wypracowane wspólnie założenia znajdą w projekcie nowej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Lek. Marta Szadurska-Noga i lek. dent. Michał Dudziński, którzy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym prac nad tą ustawą, zaznaczają, że omówiono ogólne zasady planowanego systemu kwalifikacji za pomocą platformy SMK. Planuje się, że w formularzu zgłoszeniowym do naboru będzie można zaznaczać 1-3 województw w kolejności zgodnie z własnymi preferencjami, 1-3 specjalizacji (również w kolejności według preferencji) oraz jedną lub dwie opcje trybu – rezydentura i tryb pozarezydencki.
Przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej tłumaczą, że system na podstawie wyniku LEK/LDEK będzie automatycznie ustalał listę rankingową według projektowanego klucza: pierwszą zmienną jest tryb rezydencki, potem specjalizacja z numerem 1 i kolejno województwa, specjalizacja z numerem 2 i kolejno województwa itd.
Z pozytywnym odbiorem resortu zdrowia spotkał się też zgłoszony przez lekarzy pomysł premiowania w postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowymi punktami osób z tytułami naukowymi oraz dorobkiem naukowym. Po ogłoszeniu centralnych list rankingowych, przydział specjalizantów do jednostek w obrębie danego województwa będzie się odbywał na zasadach ogłoszonych przez urzędy wojewódzkie.
Przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy dodają, że kolejną dobrą wiadomością jest planowane umożliwienie jednorazowej zmiany specjalizacji bez podania przyczyny, ale tylko w obrębie tego samego modułu podstawowego. Oznacza to, że rezydent będzie mógł, np. zmienić kierunek szkolenia z nefrologii na gastroenterologię w ciągu pierwszych trzech lat pracy, ale np. zamiana psychiatrii na chirurgię nie będzie możliwa.
INK

Komentarze (2)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Marta Szadurska-Noga

28.07.2017 22:05

Jako uczestniczka wspomnianych rozmów uprzejmie proszę o sprostowanie artykułu. Wspomniane zmiany są li i tylko propozycjami, projektami i nie jest na ten moment wiadomym czy znajdą się w nowej ustawie i czy w takiej akurat formie. Bardzo proszę uważnie czytać artykuł lub zwrócić się do źródła informacji z prośbą o wyjaśnienie. Wprowadzacie Państwo czytelników w błąd. Mam nadzieję,że to tylko nieporozumienie a nie szukanie sensacji.

0

Irina Nowochatko-Kowalczyk

31.07.2017 11:20

Szanowni Czytelnicy,
chcielibyśmy się ustosunkować do komentarzy pod artykułem na temat planowanych zmian w kwalifikacjach na specjalizacje. Tak jak podaliśmy, wypracowane założenia mają się znaleźć w projekcie nowej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - postuluje o to środowisko lekarskie. Oznacza to, że nie ma jeszcze końcowego dokumentu, prace nad projektem ustawy są w toku. Jak dowiedzieliśmy się, Ministerstwo Zdrowia planuje, że nabór w nowym trybie będzie obowiązywał od wiosny 2019 r. Są to jednak nieoficjalne dane. Cieszy to, że resort zdrowia wreszcie przedstawia pomysły lekarzy jako swoje. Uczestnicy lipcowego spotkania zastanawiali się już nie nad zasadą, lecz nad sposobem realizacji wspomnianych w artykule pomysłów. Martwić może natomiast sam proces legislacyjny, który może jeszcze potrwać. Mimo że jest to zmiana, która nie wymaga nakładów finansowych, tylko pochylenia się nad nią legislatorów.

0