POZ także dla nieubezpieczonych. Tylko jak ich rozliczyć?

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie gwarantuje ona bezpłatnego dostępu do POZ dla każdego, nawet nieubezpieczonego obywatela, jedynie zapewnia, że NFZ nie będzie dochodził roszczeń od nieubezpieczonych pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń w POZ.

„Zmiana wprowadzona ustawą polega na zagwarantowaniu każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ, że nie poniesie ona kosztów nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej” – czytamy w informacji prasowej prezydenta.


„Powyższe nie oznacza – co podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy – zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń, bądź elektronicznie za pośrednictwem systemu eWUŚ, bądź poprzez złożenie oświadczenia albo stosownego dokumentu papierowego). W przypadku jednak, gdy wystąpią problemy z potwierdzeniem jego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie odstępował od dochodzenia od niego kosztów udzielonych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zasada ta nie będzie dotyczyła poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece, na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” – czytamy w informacji prasowej prezydenta.


Dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego i wiceprzewodniczący Pomorskiego Związku Ochrony Zdrowia, przyznaje, że lekarze wiedzą w tej chwili tylko jedno – że NFZ nie będzie dochodził roszczeń od pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ, poświadczając, że mają tytuł ubezpieczenia, w sytuacji, kiedy rzeczywiście nie mieli takiego tytułu.

- Niewiadomych jest wiele, wciąż nie wiemy, w jaki sposób będziemy rozliczać tych pacjentów. Ustawa zaczyna obowiązywać od 1 stycznia, a wciąż nie ma do niej rozporządzeń. Czekamy na spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i odpowiedzi na nurtujące środowisko lekarzy POZ pytania – powiedział podyplomie.pl dr Zapaśnik.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować