Lekarz stażysta na płacy minimalnej? To narusza godność!

Po podniesieniu płacy minimalnej lekarze stażyści będą zarabiali najniższą krajową. To niedopuszczalne – stwierdzają członkowie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i apelują do ministra zdrowia o podwyżki.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na ostatnim posiedzeniu przyjęło stanowisko w sprawie wynagrodzenia dla lekarzy stażystów oraz wystosowało apel do ministra zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych zmierzających do podwyższenia stawek.

Obecnie poziom wynagrodzenia regulowany ministerialnym rozporządzeniem wynosi 2007 zł brutto. Tymczasem od stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne za pracę będzie wynosiło 2000 zł brutto.

„Porównanie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego po poziomie ogólnokrajowym z wynagrodzeniem lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy wskazuje na pilną potrzebę znacznego podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów. Samorząd lekarski nie godzi się na to, aby wynagrodzenie osób odbywających staż podyplomowy, którzy ukończyli wyższe studia medyczne i wykonują bardzo odpowiedzialny zawód, było zrównane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Zwraca się również uwagę, że na podstawie oczekującej na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 21 października 2016 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, lekarze stażyści w najbliższym czasie uzyskają nowe kompetencje, w tym prawo do wystawiania recept, a tym samym zwiększy się ich poziom odpowiedzialności, co dodatkowo przemawia za koniecznością podwyższenia ich wynagrodzeń” – czytamy w apelu NRL.

Samorząd lekarski zwraca uwagę na fakt, że wielokrotnie zgłaszał postulat wprowadzenia regulacji określającej minimalne wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów. Podczas XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy w 2016 roku ustalono, że wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy powinno być ustalone na poziomie co najmniej jednej średniej krajowej.

„Obecna wysokość wynagrodzenia lekarzy stażystów zrównana z wynagrodzeniem minimalnym wydaje się rażąco nieadekwatna do rodzaju wykonywanej przez lekarzy stażystów pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a wręcz narusza godność młodych lekarzy” – podsumowuje NRL.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować