Lekarze odcinają się od zarzutów o ukrywanie informacji

Lekarz powinien poinformować pacjenta o wszystkich dostępnych opcjach terapeutycznych. Mimo, że lekarze to robią, pacjenci narzekają na brak rzetelnej informacji.

Z raportu „Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce”, przygotowanego przez Ernst & Young dla Fundacji Alivia, wynika, że w wielu przypadkach lekarz nie informuje pacjenta o wszystkich opcjach terapeutycznych, nawet jeśli są refundowane. Problem dostrzega też Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. W ocenie prezesa koalicji Szymona Chrostowskiego nieinformowanie pacjentów o wszystkich możliwościach terapeutycznych jest zjawiskiem notorycznym.
Zdania są podzielone. Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, zaznacza, że nie wyobraża sobie, by lekarz nie poinformował pacjenta o wszystkich dostępnych opcjach leczenia w kraju i na świecie.
– Nie wierzę w to, że jakiś lekarz może ukrywać przed pacjentem wszelkie dostępne opcje terapeutyczne. W onkologii dziecięcej na pewno nikt tego nie robi. Posługujemy się europejskimi programami leczenia. Stoję na stanowisku, że każdy ma prawo dostępu do informacji. Dobrze jest, że ludzie sami dowiadują się i zadają pytania lekarzom – dzieli się opinią z podyplomie.pl prof. Alicja Chybicka.
Dr hab. med. prof. Dariusz Moczulski zaznacza z kolei, że metody leczenia, o których powinien poinformować lekarz, muszą być sprawdzone.
– Są sytuacje, w których lekarze nie mówią o leczeniu, które jest bardzo drogie i nie jest refundowane, bo nie zostało sprawdzone, dlatego że nie chcą dawać złudnej nadziei – komentuje prof. Dariusz Moczulski.
Dobrawa Biadun, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej Konfederacji Lewiatan, zwraca natomiast uwagę na to, że czasami lekarzom może brakować szkoleń z zakresu wiedzy prawnej. Problem będzie się nasilał, bo pacjenci zaczynają zauważać swoje uprawnienia.
– Braliśmy udział w sprawie prowadzonej przez komisję ds. zdarzeń medycznych w Łodzi, kiedy szpital przegrał właśnie przez to, że lekarz nie poinformował pacjenta o wszelkich możliwych sposobach leczenia, nawet tych niedostępnych w tej placówce – podaje przykład Dobrawa Biadun.
I przypomina, że brak pełnej informacji o sposobach leczenia narusza art. 16 ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którym pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu wskazanych prawem informacji.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować