Zabrakło zajęć z radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

09 maja 2017

W programie praktycznego nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym zabrakło zajęć z tych dziedzin. NRL postuluje uwzględnienie ich w systemie nauczania studentów ostatniego roku studiów.

Samorząd lekarski zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. Zaproponowano rozszerzenie go o praktyczne nauczanie z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Program powinien obejmować m.in. informacje o: specyfice pracowni RTG, wyposażeniu pracowni w sprzęt, technikach wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, w tym telebocznych i pantomograficznych, zasadach interpretacji i opisywania zdjęć RTG, roli badań RTG w leczeniu endodontycznym oraz diagnostyce RTG w chorobach przyzębia.
Proponuje się także uzupełnienie programu nauczania w zakresie protetyki stomatologicznej o wiedzę praktyczną związaną z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii cyfrowych, takich jak m.in. zastosowanie skanera wewnątrzustnego zamiast tradycyjnego wycisku, zastosowanie drukarek 3D czy wirtualnego planowania zabiegów. Postuluje się także, aby do programu nauczania dodać informację o zasadach prowadzenia praktyki dentystycznej.
Samorząd lekarski zaznaczył również, że w ramowym programie zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego powinno się uwzględnić umiejętność interpretacji wyników badań cytologicznych i histopatologicznych.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować