Zmiany w specjalizacji coraz bliżej

13 grudnia 2017

Ministerstwo Zdrowia finalizuje prace nad uelastycznieniem systemu kształcenia rezydentów.

Resort planuje, że lekarze po studiach będą mogli wskazać trzy wybrane specjalizacje. Pierwszą, na której najbardziej im zależy, i dwie kolejne, które mogliby realizować, w przypadku gdy nie dostaną się na dyscyplinę pierwszego wyboru. Ponadto będą mogli aplikować do ośrodków w całym kraju. Proponowane rozwiązania znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który będzie jeszcze konsultowany.
O podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany zasad odbywania specjalizacji w taki sposób, aby uczynić ją bardziej dostępną dla lekarzy bez uszczerbku dla jakości kształcenia, od dawna apelował samorząd lekarski. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej minister zdrowia powinien również dążyć do zwiększenia dostępności do specjalizacji finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie liczby rezydentur.
INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Czy to dopiero projekt ustawy?

14.12.2017 13:33

Czy to dopiero projekt ustawy? Czy już jakieś realne plany? Wiadomo kiedy wejdą w życie?

0