Zmiany w specjalizacji coraz bliżej

Ministerstwo Zdrowia finalizuje prace nad uelastycznieniem systemu kształcenia rezydentów.

Resort planuje, że lekarze po studiach będą mogli wskazać trzy wybrane specjalizacje. Pierwszą, na której najbardziej im zależy, i dwie kolejne, które mogliby realizować, w przypadku gdy nie dostaną się na dyscyplinę pierwszego wyboru. Ponadto będą mogli aplikować do ośrodków w całym kraju. Proponowane rozwiązania znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który będzie jeszcze konsultowany.
O podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany zasad odbywania specjalizacji w taki sposób, aby uczynić ją bardziej dostępną dla lekarzy bez uszczerbku dla jakości kształcenia, od dawna apelował samorząd lekarski. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej minister zdrowia powinien również dążyć do zwiększenia dostępności do specjalizacji finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie liczby rezydentur.
INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Czy to dopiero projekt ustawy?

14.12.2017 13:33

Czy to dopiero projekt ustawy? Czy już jakieś realne plany? Wiadomo kiedy wejdą w życie?

0