Staż i specjalizacja w gabinecie prywatnym

Samorząd lekarski wystąpił z propozycją umożliwienia zatrudnienia w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego lub szkolenia specjalistycznego.

Naczelna Rada Lekarska przygotowała propozycję zmian przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które ułatwiałyby zatrudnianie kolegów po fachu przez lekarza i lekarza dentystę prowadzących indywidualną praktykę lekarską.
Byłoby to potrzebne do odbycia przez zatrudnionych stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny albo udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.
Dodatkowo NRL proponuje wprowadzenie takich zamian, aby przepisy pozwalały zatrudniać m.in. członków rodziny oraz lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają nie więcej niż cztery lata do emerytury.
Lekarz i lekarz dentysta zatrudniający innego lekarza miałby obowiązek informowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu i rozwiązaniu stosunku pracy o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty oraz okoliczność uzasadniającą zatrudnienie w gabinecie prywatnym.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować