Szersze kontrole recept

Większość wystawionych recept nie spełnia wymogów formalnych.

W wyniku ostatniej kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonej przez NFZ w III kwartale 2017 r. stwierdzono, że na 145 postępowań tylko w 34 przypadkach nie było nieprawidłowości (w II kwartale przeprowadzono 87 postępowań, nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej nie było w 14 przypadkach).

Błędy dotyczyły m.in. oznaczania poziomu odpłatności, przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania, ordynowania leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S” przez nieuprawnionych lekarzy, wystawiania recept refundowanych „pro auctore” na leki z odpłatnością ryczałtową do zaopatrzenia gabinetu stomatologicznego oraz przepisywania recept po zgonie pacjenta lub z błędnymi danymi pacjenta. Nieprawidłowością jest też nieczytelny zapis na recepcie. Błędy popełnione podczas wystawiania recept mogą skutkować nie tylko odmową wydania leku, lecz także karą finansową dla lekarza.
Dr Grzegorz Mazur, prezes OIL w Łodzi, w rozmowie z podyplomie.pl zauważa, że przypadki kar finansowych nałożonych na lekarzy z powodu niedopełnienia formalności nasiliły się w związku z wejściem ustawy refundacyjnej.
– Jako samorząd lekarski bardzo mocno podkreślaliśmy, że naszym zadaniem jest wskazanie właściwego leku z prawidłową ordynacją, natomiast kwestie formalne powinny być poza lekarzem. Lekarz nie może być narzędziem administracyjnym, które zajmuje się pracą biurową – zaznacza dr Grzegorz Mazur.
Dodaje, że wprowadzenie e-recept ma pozbawić lekarzy uciążliwych obowiązków administracyjnych. Planuje się, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie recepty będą wystawiane za pomocą systemu elektronicznego.

INK