Walka z szarą strefą uderzy podatników po kieszeni

Nowe regulacje podatkowe obciążą lekarzy prowadzących praktyki dodatkowymi kosztami z tytułu wymiany kas fiskalnych na kasy online.

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagi do projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach. W ocenie samorządu lekarskiego projektowana zmiana może wprowadzić dodatkowe obciążenia podatników, w tym również lekarzy i lekarzy dentystów, co jest związane z wymianą kas fiskalnych oraz ponoszeniem kosztów dostępu do systemu transmisji danych.
Pomysł wymiany kas fiskalnych to jedno z narzędzi walki z wyłudzeniami należnego podatku VAT. Nowe kasy online mają zapewnić automatyczne przesłanie danych dotyczących transakcji do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Szacuje się, że w pierwszym etapie wymiany kas nowym obowiązkiem zostanie objętych ok. 274 tys. podatników VAT. Docelowo wszyscy podatnicy VAT będą musieli wymienić kasy fiskalne.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować