Apel NRL: Medycyna estetyczna tylko dla lekarzy!

13 grudnia 2016

Wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez osoby bez wykształcenia medycznego, często z wykorzystaniem produktów zarejestrowanych wyłącznie do użytku przez lekarzy, w miejscach niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych, stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów – alarmuje Naczelna Rada Lekarska.

„Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów i ich ochronę przed groźnymi następstwami zabiegów medycyny estetycznej, wykonywanych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej poprzez umożliwienie udzielania tych świadczeń wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (tj. lekarzy i lekarzy dentystów), dające rękojmię wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń” – czytamy w komunikacie NRL.


Przedstawiciele NRL zauważają, że zainteresowanie zabiegami medycyny estetycznej stale rośnie. Z drugiej strony brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ich udzielania skutkuje zwiększającą się liczbą osób pokrzywdzonych w związku z nieumiejętnym przeprowadzaniem zabiegów przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

„Wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego, bardzo często z wykorzystaniem produktów zarejestrowanych wyłącznie do użytku przez lekarzy, w miejscach niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych, stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów” – alarmuje NRL i dodaje, że zabiegi medycyny estetycznej powinny zostać uznane w świetle prawa za działalność, która może być wykonywania tylko przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. I tylko takie postawienie sprawy zapewni pacjentom możliwość korzystania z bezpiecznych i opartych na aktualnej wiedzy medycznej świadczeń.

„Lekarze i lekarze dentyści wykonują swe zawody w miejscach spełniających odpowiednie warunki i podlegających kontroli właściwych instytucji. Postulowane zmiany w istotny sposób ograniczą konieczność leczenia skutków niewłaściwego wykonania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby niekompetentne, w nieodpowiednich warunkach lub przy wykorzystaniu nieodpowiednich narzędzi” – podsumowuje Naczelna Rada Lekarska.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować