MZ wesprze kształcenie psychiatrów

Ministerstwo Zdrowia zapowiada reformę polskiej psychiatrii. Reorganizacja obecnego systemu będzie przeprowadzona m.in. dzięki resortowemu wsparciu kształcenia przed- i podyplomowego.

Według informacji Mileny Kruszewskiej, rzecznika Ministerstwa Zdrowia, resort już prowadzi działania mające doprowadzić do reorganizacji opieki psychiatrycznej w Polsce. Dotyczą one m.in. wspierania kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy oraz korzystania z istniejących możliwości, np. taryfikacji i ustalania zakresu świadczeń gwarantowanych.

Do reformy opieki psychiatrycznej przyczyni się również zwiększanie liczby oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych oraz modernizacja istniejącej bazy szpitalnej, która umożliwi poprawę warunków udzielania świadczeń osobom z zaburzeniami psychicznymi.
W ministerstwie trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która umożliwi m.in. przeprowadzanie programów pilotażowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Przygotowany został wstępny projekt aktu wykonawczego do tej nowelizacji.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 zostało opublikowane w marcu w Dzienniku Ustaw.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować