15 mln zł na wsparcie współpracy szpitali i POZ w leczeniu RZS

Ministerstwo Zdrowia ma do wydania 15 mln zł na profilaktykę reumatoidalnego zapalenia stawów. O pieniądze mogą ubiegać się uczelnie medyczne, instytuty badawcze, szpitale kliniczne i inne podmioty mające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie reumatologii.

Przygotowane projekty będą realizowanie w ramach ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Można je składać od 19 stycznia do 17 lutego 2017 roku.


Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, jest to kolejny konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie mogą dostać projekty pilotażowe i testujące, zawierające m.in. element badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i szpitalami ogólnymi.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować