Prawa nabyte przez lekarzy zagrożone

Lekarze nieposiadający aktywnej listy pacjentów mogą stracić prawa nabyte do udzielenia świadczeń. Przeciwko tej zmianie występuje OZZL.

W opinii związkowców przewidziane w treści projektu ustawy o POZ uchylenie przepisu o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych narusza konstytucyjnie chronione prawa nabyte osób, które na podstawie tego przepisu nabyły uprawnienie do udzielania świadczeń.

Związkowcy alarmują, że projekt ustawy wykluczy lekarzy już w dniu jego wejścia w życie – jednych z prawa do pracy, drugich zaś z pracy w POZ, którą teraz wykonują. Poza tymi, którzy będą mieli tzw. listę aktywną pacjentów (ok. 12 tys. lekarzy posiadających tę listę na ok. 32 tys. lekarzy pracujących obecnie w POZ).
Biorąc to pod uwagę, OZZL apeluje o zmiany w omawianym projekcie ustawy. Pozbawienie tego prawa będzie sprzeczne z zasadą ochrony praw słusznie nabytych, która oznacza m.in. zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub ograniczających prawa podmiotowe przysługujące obywatelom.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować