Na jakich warunkach stażysta wystawi receptę pro familiae?

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty są wątpliwości interpretacyjne dotyczące wystawiania recept przez lekarzy stażystów.

„Czy lekarze stażyści uprawnieni są do wystawiania recept pro auctore i pro familiae i na jakich warunkach” – zadała pytanie w liście do ministra zdrowia prezes ORL w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska.
W pytaniu zaznacza, że po nowelizacji ustawy zachodzi wątpliwość interpretacyjna, czy lekarz stażysta, mając prawo wykonywania zawodu na czas określony i uprawnienie do wystawiania recept, posiada również uprawnienie do wystawiania recept pro auctore i pro familiae, czy też uprawnienie to jest ograniczone do wystawiania recept w miejscu odbywania stażu pacjentom przyjmowanym w danej placówce.
Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Z jednej strony była to oczekiwana zmiana, bo przywróciła absolwentom medycyny staż podyplomowy. Z drugiej strony pozostawiła wątpliwości dotyczące m.in. zakresu czynności wykonywanych przez stażystów, ich odpowiedzialności i uprawnień.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować