Praktyki lekarskie na innych zasadach

Ministerstwo Zdrowia określiło, które czynności studenci medycyny będą mogli wykonywać sami, a do których zostaną dopuszczeni dopiero po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu.

Resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Ma to na celu zmianę obowiązującego programu oraz sposobu odbywania zajęć praktycznych, dokumentowania i zaliczania praktyk. Nowością jest dookreślenie, że wybrane umiejętności student może nabyć w symulowanych warunkach klinicznych – w pracowniach fantomów.
Projekt określa też, które procedury medyczne student medycyny może wykonywać jeszcze w trakcie studiów, a do których zostanie dopuszczony po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu na stażu podyplomowym lub w trakcie specjalizacji. W wyniku konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami uczelni medycznych dokonano zmian w zakresie przypisania odpowiedniego rodzaju umiejętności poszczególnym procedurom medycznym – czynności, które student wykonuje samodzielnie oraz pod nadzorem lekarza.
Po przywróceniu stażu podyplomowego część umiejętności, które miały być wykonywane przez studenta szóstego roku samodzielnie, teraz jest umieszczona jako „umiejętność B”, przy której student może asystować lub ją obserwować. Minister zdrowia proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie 1 października br. wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować