OIL w Łodzi: rządowe stypendium będzie dyskryminować lekarzy

Dyskusja nad propozycją wprowadzenia płatnych studiów medycznych trwa. W ocenie samorządu lekarskiego w Łodzi nie skłoni ona do pozostania młodych lekarzy w kraju, a tylko pogłębi obecne problemy.

Wraca temat propozycji przedstawionej przez wicepremiera Jarosława Gowina dotyczącej wprowadzenia obowiązkowej odpłatności za studia medyczne lub też obowiązku odpracowania studiów. Tym razem swoje stanowisko w tej sprawie przestawili lekarze z OIL w Łodzi.
„Swoboda przepływu ludzi w ramach Unii Europejskiej jest jedną z jej podstawowych wartości, w ramach której migracja grupy zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów jest zjawiskiem występującym również w innych krajach Europy, nawet krajach zamożnych. Wprowadzenie bariery finansowej dla lekarzy ma nie tylko aspekt dyskryminujący, ale i sprzeczny z podstawowymi zasadami o swobodnym przepływie ludności i kapitału w ramach Unii Europejskiej” – uzasadnia to stanowisko Grzegorz Krzyżanowski, przewodniczący Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Łodzi. W ocenie samorządu lekarskiego należy się skupić na poprawie jakości kształcenia lekarzy, w tym szerokiej dostępności do kształcenia specjalizacyjnego, zagwarantowania lepszych warunków pracy i płacy oraz skutecznego przestrzegania przez pracodawców norm czasu pracy lekarzy. Takie warunki, nie zaś restrykcje finansowe, będą skłaniały młodych lekarzy do pozostania i pracy w kraju ojczystym.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować