Prawo powinno pozwalać na powrót do zawodu

Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu przez lekarza i lekarza dentystę powinna ulegać zatarciu – apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Rzecznik zauważa, że w przypadku innych zawodów medycznych ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie, dopuszczając w wypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu możliwość przywrócenia do zawodu po upływie wskazanego okresu.
Norma prawna zawarta w art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich pozbawia lekarza i lekarza dentystę możliwości – po ukaraniu karą dyscyplinarną polegającą na skreśleniu z listy osób wykonujących zawód – ponownego wpisu na listę członków samorządu zawodowego oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu.
Podobne regulacje obowiązywały w stosunku do pielęgniarek i położnych oraz lekarzy weterynarii. Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich były one przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 18 października 2010 roku orzekł o ich niekonstytucyjności.
W ocenie Adama Bodnara powstaje wątpliwość co do konstytucyjności art. 110 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, ponieważ trudno znaleźć przekonujące argumenty za zróżnicowaniem praw lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych w zakresie możliwości przywrócenia do zawodu.
INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

lekarz

26.07.2017 16:29

"trudno znaleźć przekonujące argumenty za zróżnicowaniem praw"
Przekonującym argumentem za różnymi poglądami na konstytucyjność przepisów może być na przykład różny skład Trybunału Konstytucyjnego...

0